MTÜ Trafficprofi nime alla on koondunud laste liikluskasvatuse edendamise eest seisvad inimesed, kes omavad pikaajalist liikluspreventsiooni alast praktikat ja aitavad kaasa liiklusturvalisuse tõstmisele, kooliõpilaste liikluskavatuse jätkusuutlikkusele ja ühiskonna liikluskultuuri arendamisele.

Meie põhilised eesmärgid on:

 1. Pakkuda võimalusi võimalikult paljudele (ka tõmbekeskustest kaugel olevatele) haridusasutustele ja lasteaedadele tegeleda nii
  teoreetilise kui ka praktilise liikluskasvatusega
 2. Võimaldada nii lastel kui täiskasvanutel omandada ja arendada sõidu ja liiklusoskusi, harjutades õppeväljakutel ja õpperadadel
 3. Viia läbi liiklusalaseid koolitusi, teabepäevi, treeninguid, kursusi, lühiajalisi laagreid ja muid liikluskasvatuse alaseid üritusi
 4. Koondada ja ühendada sõiduõppe- ja liikluskasvatuse edendamisest huvitatud inimesi ja koordineerida nende tegevust

Tegevused:

 1. Liiklusväljakute rajamine erineva vanuseastmega lastele
 2. Jalgrattaõppe treeningradade rajamine
 3. Liiklusõpe bagidega tõeliselt põneval bagirajal
 4. Liiklusõppe jaoks sobivate liiklusmärkide ja vahendite turustamine
 5. Liiklusõppe alane nõustamine