Liiklusväljakud

MTÜ Trafficprofi arendajad on mitmete välisriikides läbiviidud liikluspreventsiooni projektide toel omandanud kasulikke kogemusi liiklusväljakute ja jalgratta õpperadade rajamisel ning lastele huvi pakkuvate treeningmängude korraldamisel. Nüüd tahame need teadmised kodus kasutusele võtta, et meie endi lapsed õpiksid juba varakult teedel ohutult liiklema.

MTÜ Trafficprof pakub väga erinevaid ja omavahel kokku sobitatavaid lahendusi:

Mini liiklusväljakud

Lihtsat liiklusskeemi sisaldav, 10-20 liiklusmärgist ja elemendist koosnev  väljak. Väljakut saab paigaldada nii siseruumides kui õues. Sobib näiteks lasteaedadele. Läbitavad nii jalgratastel kui ka jalgsi. Kõik elemendid on kiiresti teisaldatavad.

Projekteeritavad liiklusväljakud

Ca 30m x 30m liiklusmärkide, valgusfooride ja muude liiklust suunavate elementidega  väljakud. Sobivad näiteks koolide territooriumitel asuvatele platsidele. Läbitavad nii jalgratastel kui ka jalgsi. Kõik elemendid on kiiresti teisaldatavad.

Iserajatavad liiklusväljakud

Liiklusväljaku rajamine 15 minutiga!
Pakume kergesti paigaldatavat ja atraktiivset liiklusväljakut laste liiklusõppe arendamiseks. Väljakul saab õppida käitumist erinevates liiklussituatsioonides, tutvuda enamlevinud liiklusmärkidega immiteeritud liikluses, harjutada jalgratta vigursõitu, läbi viia põnevaid võistlusi. Väljakut saab kasutada nii välis-kui ka sisetingimustes. Väljaku ladustamine võtab ruumi maksimaalselt 2 ruutmeetrit.

Jalgrattasõidu õpperajad

Elemendid jalgrattasõidu õppeks ja lubade eksami sooritamiseks.